Algemene Consumenten Voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene consumentenvoorwaarden van toepassing, vastgesteld door Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Deze voorwaarden zijn in werking getreden 26 januari 2024 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar.

U kunt de algemene consumentenvoorwaarden inzien en downloaden via onderstaande download.